ÇEVRE POLİTİKAMIZ

MİKROFİL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI;

 

MİKROFİL olarak faaliyet gösterdiğimiz alanda;

 

 

Ø    İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.

Ø    Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.

Ø    Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.

Ø    Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak.

Ø    Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.

Ø    Bir çevre yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.

Ø    Acil Durum Riskleri’ni azaltmak.

Ø    Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.

Ø    ”ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ“nin tüm gereklerini yerine getirmek

Ø    İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.

Ø    Çevre Yönetim Sistemimizi Sürekli İyileştirmek, çevrede yol açtığımız kirlenmeyi önlemek

 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZDIR..

 

GENEL MÜDÜR