Stajlar ve Çıraklık Eğitimleri

 

Mikrofil Filtre olarak; lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlarken, şirketimizin gelecekteki potansiyel insan kaynağını belirlemeyi hedefliyoruz.

 

3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamında, şirketlerimiz ile Çıraklık ve Mesleki Eğitim Merkezi arasında yapılan protokol dâhilinde işletmemizde Çırak statüsünde personel istihdam edilmekte, bu maksatla belirlenen dershanelerde eğitim görmeleri ve imalatta tatbik etmeleri sağlanmaktadır.